پست های ارسال شده در دی سال 1383

يکدم بنگر حال زار مرا ؛ بيقرار مرا                               ای تمام اميدم؛ توصبح سپيدم                                     ز نرگس چشمت٬ ببين چه کشيدم                                                 ... ادامه مطلب
/ 16 نظر / 7 بازدید