پست های ارسال شده در شهریور سال 1385

امروز كه سر مستم از آهنگ صدايت                                         بگذار بخوانم غزلي تازه برايت  بگذار بگويم كمي از نرگس چشمت                                          از شعله پنهاني ... ادامه مطلب
/ 10 نظر / 8 بازدید